NANO SOMA Sverige

VIKTEN AV VITAMIN-D

Upptäckten av forskaren Dr. P. R. Raghavan, den patenterade formeln i NANO SOMA (METADICHOL®) representerar ett innovativt modernt genombrott som tar itu med immundysfunktion på cellnivå. 

LITE KORT HISTORIK

Denna otroliga upptäckt (som kommer från ett kraftfullt växtvax extraherat från sockerrör) har formulerats med hjälp av nanoteknik som fungerar både internt som kosttillskott och externt som en hudsalva, och har visat sig stödja många av de fysiologiska funktioner som är nödvändiga för optimal hud- och immunhälsa.

Efter att ha tillbringat decennier i läkemedelsindustrin bevittnade Dr. Raghavan den oroande ökningen av antalet läkemedel som nådde marknaden medans diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol fortsatte att stiga. Genom att tillämpa sin omfattande forskning inom läkemedelsmetabolism och biokemi, inklusive 25 år i läkemedelsforskning vid Columbia UniversityMax PlanckInstituteCiba-Geigy och Boehringer Ingelheim, sökte Dr. Raghavan ett smartare, säkrare, läkemedelsfritt alternativ.
2008 ledde hans forskning till upptäckten av den patenterade formeln i NANO SOMA känd som METADICHOL®, en växtbaserad emulsion av nanopolikosanol som kroppen kan känna igen och använda effektivt.

D-vitamin och METADICHOL®  

Vitamin-D underlättar tarmupptaget av fosfor och kalcium samt spelar en roll i utsöndring av bisköldkörtelhormon för att öka vårt plasmakalcium koncentrationer. Den anger dock inte var detta kalcium kommer att deponeras i våra kroppar. (METADICHOL® dikterar var kalcium kommer att deponeras i våra kroppar och förbättrar bentätheten) NANO SOMA reglerar många av de nukleära receptorerna i våra celler, och NANO SOMA ersätter Vitamin-D genom att aktivera Vitamin D-receptorn eller VDR. Tekniskt sett betyder detta att NANO SOMA fungerar som en agonist för VDR.

Men om VDR är överaktiv, såsom kan uppstå vid en autoimmun sjukdom eller andra tillstånd, verkar den genom att inaktivera VDR. Detta gör NANO SOMA även till en omvänd agonist. Till vår kännedom finns det ingen annan känd omvänd agonist i den medicinska litteraturen. Ännu mer, samma partikel fungerar i båda riktningarna, vilket betyder att den på ett intelligent sätt verkar för att reglera VDR för optimal funktion.

Det är vad som är känt som en adaptogen. Inget annat gör detta. 

REKOMMENDERAD DOSERING


STARTDOS

3 flaskor den första månaden som sprayas i munnen.

• Första flaskan: 5 sprayningar / 6 gånger om dagen
• Andra flaskan: 5 sprayningar / 4 gånger om dagen
• Tredje flaskan: 5 sprayningar / två gånger om dagen
Vecka 5 och framåt kan de flesta övergå till en underhållsdos

UNDERHÅLLSDOS

1 flaska/månad som sprayas i munnen. Väldigt enkelt och hanterbart!

• För vuxna: 5 sprayningar i munnen, en gång om dagen (1 flaska/månad)
• För barn: 2 sprayningar i munnen en gång om dagen